EUR.1 certificaat


Waar kun je een EUR.1 certificaat aanvragen en hoe zit het met preferentiële oorsprong? Antwoorden op jouw vragen over EUR.1 vind je hier.


Chantal van Thiel

Chantal schrijft al bijna twee decennia over onderwerpen in de logistieke wereld en heeft gewerkt bij grote internationale vervoerders.

📅 Gepubliceerd op: 04-09-2023

✏️ Laatste wijziging: 04-09-2023

Een EUR.1 certificaat is een document dat wordt gebruikt in de internationale handel om aan te tonen dat goederen van preferentiële oorsprong zijn. Dit zijn goederen die voldoen aan de oorsprongsregels van een specifieke handelsovereenkomst. Het certificaat wordt uitgegeven door de douaneautoriteiten van het exporterende land en wordt geaccepteerd door de douaneautoriteiten van het importerende land. Je hebt het nodig om eventueel aanspraak te maken op vrijstelling of verlaging van invoerrechten. Lees hier meer over het EUR1 certificaat en de preferentiële oorsprong. 

EUR.1 certificaat aanvragen

Als bedrijf kun je een digitaal EUR. 1-certificaat aanvragen. Met behulp van specifieke bewijsstukken toon je de oorsprong van je product aan.

 Om een EUR.1-certificaat aan te vragen, kun je de volgende stappen volgen:

 1. Controleer of het land waarnaar je wilt exporteren een handelsovereenkomst heeft met de Europese Unie (EU) die in aanmerking komt voor preferentiële tarieven.

 2. Zorg ervoor dat je product voldoet aan de oorsprongsregels zoals vastgelegd in de handelsovereenkomst tussen de EU en het exportland. Deze regels bepalen de criteria waaraan je product moet voldoen om in aanmerking te komen voor preferentiële oorsprong.

 3. Verzamel de vereiste documentatie en bewijsstukken om de preferentiële oorsprong van je product aan te tonen. Dit kan onder andere facturen, vrachtbrieven, productbeschrijvingen, oorsprongsverklaringen en andere relevante documenten bevatten.

 4. Neem contact op met de bevoegde autoriteiten of kamer van koophandel in je land om het aanvraagproces voor het EUR.1-certificaat te starten. Zij kunnen je voorzien van de nodige formulieren en begeleiding bij het invullen ervan.

 5. Vul het aanvraagformulier volledig en nauwkeurig in, waarbij je alle vereiste informatie verstrekt en de bijbehorende documentatie bijvoegt.

 6. Dien je volledige aanvraag in bij de bevoegde autoriteiten en betaal eventuele bijbehorende kosten.

 7. Na verwerking van je aanvraag krijg je het EUR.1-certificaat als je aan alle vereisten voldoet.

Waarom een EUR.1 certificaat?

Het doel van het EUR.1 certificaat is om preferentiële tarieven of tariefvrije toegang tot markten mogelijk te maken binnen handelsovereenkomsten waarbij de Europese Unie (EU) betrokken is. Het certificaat bevestigt dat de goederen voldoen aan de oorsprongsregels van een specifieke preferentiële handelsovereenkomst tussen de EU en een partnerland.

Om in aanmerking te komen voor een EUR.1 certificaat moeten de goederen voldoen aan de oorsprongsregels van de betreffende handelsovereenkomst. Deze regels specificeren de criteria waaraan de goederen moeten voldoen om te worden beschouwd als "van preferentiële oorsprong". Dit kan betekenen dat een bepaald percentage van de waarde van het product afkomstig moet zijn uit het exporterende land. 

Het EUR.1 certificaat wordt meestal aangevraagd door de exporteur van de goederen en wordt overlegd bij de douane van het importerende land om in aanmerking te komen voor preferentiële tarieven of andere handelsvoordelen. Het certificaat moet nauwkeurig worden ingevuld en ondertekend door de exporteur, en de juistheid van de informatie kan worden gecontroleerd door de douaneautoriteiten. Het gebruik van een EUR.1 certificaat kan aanzienlijke voordelen bieden voor exporteurs, zoals het verminderen van douanerechten en het verbeteren van de concurrentiepositie op markten waar preferentiële handelsovereenkomsten van kracht zijn.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke regels en procedures voor het verkrijgen en gebruiken van EUR.1 certificaten kunnen variëren, afhankelijk van de betrokken handelsovereenkomst en de douanevoorschriften van elk land. Exporteurs moeten contact opnemen met de douaneautoriteiten of handelsinstanties voor gedetailleerde informatie en begeleiding met betrekking tot EUR.1 certificaten voor specifieke handelstransacties. 

Wat is het verschil tussen een EUR.1 certificaat en een EUR-MED certificaat?

Het verschil tussen een EUR.1 certificaat en een EUR-MED-certificaat heeft te maken met de oorsprongsregels die worden toegepast en de handelsovereenkomsten waar ze onder vallen:

Het EUR.1-certificaat

Het EUR.1-certificaat is een preferentieel oorsprongsdocument dat wordt gebruikt voor goederen die voldoen aan de oorsprongsregels van een preferentiële handelsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en specifieke partnerlanden. Het certificaat wordt gebruikt om de preferentiële tarieven of tariefvrije toegang tot de markten van de betrokken landen te verkrijgen. Het wordt meestal gebruikt bij handelsovereenkomsten zoals de Europese Unie-Vrijhandelsovereenkomst (EU-VHA) met landen buiten de EU.

Het EUR-MED-certificaat

Het EUR-MED-certificaat is ook een preferentieel oorsprongsdocument, maar het is specifiek bedoeld voor goederen die voldoen aan de oorsprongsregels van de brede Euro-Mediterrane cumulatie. Dit houdt in dat het certificaat kan worden gebruikt in landen die deel uitmaken van het Euro-Mediterrane oorsprongsgebied, waaronder de EU en verschillende landen in Noord-Afrika en het Middellandse Zeegebied, zoals Marokko, Tunesië, Egypte, enz. Het EUR-MED-certificaat maakt het mogelijk dat deze landen onderling goederen met preferentiële tarieven verhandelen.

Het belangrijkste verschil tussen EUR.1 en EUR-MED is dus de reikwijdte van de handelsovereenkomsten waar ze onder vallen. EUR.1-certificaten zijn van toepassing op handelsovereenkomsten tussen de EU en specifieke partnerlanden, terwijl EUR-MED-certificaten betrekking hebben op het bredere Euro-Mediterrane oorsprongsgebied.

Wat is preferentiële oorsprong?

Preferentiële oorsprong verwijst naar de status van een product dat voldoet aan de oorsprongsregels van een specifieke handelsovereenkomst, waardoor het in aanmerking komt voor preferentiële behandeling. Het concept van preferentiële oorsprong is van belang bij internationale handel, waarbij landen handelsovereenkomsten sluiten om de voorwaarden voor importtarieven en andere handelsbelemmeringen te reguleren.

Wanneer een product wordt beschouwd als van preferentiële oorsprong, kan het profiteren van gunstige handelsvoorwaarden, zoals verlaagde douanerechten (tarieven) of zelfs tariefvrije toegang tot de markt van het importerende land. Dit is bedoeld om de handel tussen de betrokken landen te verbeteren en economische integratie te stimuleren.

De oorsprongsregels variëren afhankelijk van de specifieke handelsovereenkomst. Over het algemeen bepalen de oorsprongsregels het land van oorsprong op basis van verschillende criteria, zoals de plaats waar de goederen zijn vervaardigd, waar de materialen vandaan komen en welke verwerking of bewerkingen zijn uitgevoerd.

Om te bewijzen dat een product van preferentiële oorsprong is, kan een exporteur een oorsprongsdocument, zoals een EUR.1 certificaat, gebruiken. Dit document wordt afgegeven door de bevoegde autoriteiten in het exporterende land en dient als bewijs dat het product voldoet aan de oorsprongsregels van de betreffende handelsovereenkomst.

Meer informatie?

Hier lees je meer over het profiteren van lage invoerrechten. Kijk ook eens naar onze kennisbank. Hier vind je alles wat je wilt weten over gemakkelijk internationaal verzenden. Heb je wellicht nog vragen dan kun je uiteraard terecht bij onze support specialisten via de Live Chat. ParcelParcel helpt je graag tijdens het verzendproces. 


Bereken de verzendkosten
Ophalen inVan Dit veld is verplicht
Afleveren inNaar Dit veld is verplicht
Wat wil je versturen?

Waarom via ParcelParcel?

 • Bespaar tot 70% op verzendkosten
 • Douanefactuur regelen wij
 • Direct contact met onze supportspecialisten
 • Boek online zowel export- als importzendingen
 • Altijd aangetekend afgeleverd
 • Pakket dezelfde dag nog gratis opgehaald information tooltipLet op:
  Alleen op werkdagen
  Afhankelijk van jouw postcode
  Niet beschikbaar voor DPD/DSV
 • Betaal veilig met Betaal veilig per iDeal Betaal veilig per creditcard Betaal veilig per Bancontactvia mollie logo

Vraag over pakket versturen?

Stuur ons een e-mail

Stuur ons een e-mail

[email protected]
Chat met een specialist

Chat met een specialist

Start chat